۱۳۸۷ مهر ۱, دوشنبه

کرمان چه خبره؟

به نظرم کرمان دارد رکورد ضرب و شتم مطبوعاتی ها را به نام خودش ثبت می کند.
باز هم عده ای ناشناس! ریخته اند رو سر یک مطبوعاتی این بار یوسف علویان جانشین مدیر مسئول عصر ظهور.این آقا یوسف چون «جانباز» بوده جان سالم در برده ، و گرنه معلوم نیست چی کار می کردند باهاش.خانه مطبوعات کرمان هم در این باره بیانیه داده.
علی گلسرخی خبرنگار خبرگزاری ایسنا منطقه کویر را نیز بازداشت کرده اند.در باره دلیل بازداشت او سایت کرمان ما نوشته که؛ گلسرخی در حال پیگیری ترخیص همسرش از بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان بود توسط ماموران نیروی انتظامی از بیمارستان اخراج و سپس با حکم بازپرس شعبه 7 دادسرای کرمان بازدداشت می شود. نامه پيشنهادي همین خبرنگار به مديركل يونسكو؛ كرمان را پايتخت تاريخي جهان معرفي كنيد.
پاییز و زمستان سال گذشته هم در کرمان همین بزن و بکوب ها بود.کرمان با اون سابقه بد قتل های محفلی ، حالا رکورد دار ضرب و شتم مطبوعاتی ها نیز هست.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes