۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

داش

بعض چیزها جایی دارند.بعض روزها نامی.بعض سطرها خاطری دارند، بعض روزها خاطراتی. جای این شعر همین جا ست. حتا وسط ازدحام ثانیه ها و سال ها ، وسط هیاهوی آدم ها و های هوی اشیا هم، نمی شود فراموش کرد که « بی عشق همه نعش کشن».

داش

لات بی سابقه ای بودم
بی خيال بطری و ضامن دار
با يک مشت
قاب ديوارشان می کردم
بی معرفت ها را
اين راسته
نفس کش نداشت
و ندارد
نامرد چرا

هفت تا خيابان آن طرف تر
کسی وجود نداشت
توی چشمم نگاه کند
هر کس سر جای خودش نشسته بود
احترام و
عزتم به جا

لات بی سابقه ای بودم
با يک جو چشم
طوری گير دادی به من
که مردها وجودش را نداشتند
و همه چيز
عکس شد
آن که کلاهش را کج گذاشته
کتش را
روی دوشش
من نيستم

پای تو هم گير است
توی اين نامردی.

۲۹ شهريور ۷۹/از «شعرهايی که تو گفتی»
...
"بی عشق همه نعش کشن" وامی است از یک دیالوگ فيلم از کنار هم می گذریم

۱۳۸۷ دی ۱۸, چهارشنبه

سهام انتقام به جای سهام عدالت؛بازداشت دانشجویی که گفت"از احمدی نژاد متنفرم!"


محسن زرين کمر،دانشجویی که 18 مهرماه امسال در دانشگاه شیراز در جلسه سخنرانی علی لاریجانی به او و احمدی نژاد اعتراض کرد ، و گفت که"از احمدی نژاد متنفرم"از شنبه گذشته بازداشت شده است.
او دانشجوی ترم آخر دکترای دامپزشکی است و به گفته دانشجویان شیراز با آنکه در مراسم 16 و 18 آذر دانشگاه شیراز حضور نداشت اما "به اتهام شرکت این دو مراسم!" ابتدا به کمیته انضباطی احضار و 2 ترم از تحصیل محروم شد، و از شنبه گذشته نیز به همراه جلیل رضایی،کاظم رضایی و لقمان قدیری از سوی ماموران اطلاعات شیراز بازداشت شده است.
فیلم را ببینید
او خطاب به علی لاریجانی می گوید؛"من امروز از شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سوالی ندارم چرا که معتقدم به سبب رد صلاحیت های گسترده، پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین تقلبات گسترده ای که در حینش انجام گرفت، به گفته ی آقای دکتر عماد افروغ که از جانب شما هم هست."
"من شما را به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی قبول ندارم، این مجلس یک مجلس غیر قانونی است و شما هم رئیس مجلس غیر قانونی هستید...بغض های خودم را این جور عنوان می کنم"
"من از سه چیز متنفرم، یک، محمود احمدی نژاد، متنفرم از اینکه با هوگو چاوز رفاقت می کند، متنفرم از اینکه عوام فریبی می کند، متنفرم از هاله ی نوری که اطرافش ظاهر می شود، و بالاخره متنفرم، متنفرم و متنفرم به خاطر اینکه از قیافه اش هم خوشم نمی آید، متنفرم از مجلسی مه عصاره آرای ملت نیست..."
حالا هم دانشجویان شیراز می گویند بازداشت محسن زرین کمر ،و جلیل رضایی،کاظم رضایی و لقمان قدیری، و احضار 10 دانشجو دیگر به اطلاعات شیراز، و برخورد کمیته انضباطی با دیگر دانشجویان دانشگاه شیراز،"انتقام احمدی نژاد و لاريجانی" از دانشجويان است.
تکرار همان سناریویی که برای فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تهران یعنی احمد قصابان،مجید توکلی و احسان منصوری به تاوان اعتراض دانشجویان امیر کبیر به احمدی نژاد اجرا شد، و ماه ها بازداشت و شکنجه آنها را به اتهامات بی اساسی به دنبال داشت که در نهایت دادگاه تجدید نظر نیز چنین اتهاماتی را رد کرد.
این فیلم و خبر بازداشت محسن زرین کمر،جایی برای تردید باقی نمی گذارد که او و دانشجویان بازداشت شده شیراز به تاوان آن اعتراض علنی ، این روزها در بازداشتگاهی بی نام و نشان و در پستوی بازجویان به جای هر کلمه که به اعتراض گفتند،دارند "سهام انتقام" را به جای"سهام عدالت"دریافت می کنند!

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes