۱۳۸۱ اسفند ۶, سه‌شنبه

بی خیال

ياديم و خاطره
اکنون
دو پرنده
يادمان پروازي
و گلويي خاموش
يادمان‌‌ آوازي...
همين و احتمالا جاده يي که معلوم نيست کي تمام مي شود بعلاوه برگ و مرگ و اين طور چيز ها...معلوم نيست توي دنيا يي که همه چيزش يا دروغ يا دور است براي چي ّبايد ...بگذريم.از اين قصه ها تا دلت بخواهد هست و نيست و نبوده...بي خيال ...

۱۳۸۱ بهمن ۲۱, دوشنبه

شب های روشن

من وقت را تلف کرده ام حالا وقت مرا تلف مي کند.اين را شکسپير گفته و البت سال ها پيش.اين يک

احتمالا بايد خوش حال باشيم از اين که ايران هم به دانش پيشرفته هسته يي دست يافته با اين اميد که هميشه و همه جا از دانش براي صلح و دوستي استفاده کنند...اين دو

امروز هم شب هاي روشن را ديدم و هم گاهي به آسمان نگاه کن را.اولي به نظرم بهتر آمد.دو تا بازيگر هم بيشتر نداشت ولي پر از عشق بود و باقي قضايا.آفرين به سعيد عقيقي با فيلمنامه يي که نوشته.چقدر شبيه زندگي بود چقدر شبيه ما...اين سه

۱۳۸۱ بهمن ۱۹, شنبه

چرا

چرا بر خويش هموار بايد کرد رنج آب ياري کردن باغي که از آن گل هاي کاغذين مي رويد...چرا؟

۱۳۸۱ بهمن ۱۶, چهارشنبه

مرد بدون گذشته

مرد بدون گذشته فراتر از آني بود که فکر مي کردم.يک جور هايي تولد دوباره آدمي يا شايد هم دو زندگي براي يک نفر بود.کشف دوباره همه چيز حتا عشق که با يک حادثه آغاز مي شود.امکان آغاز تازه.خوب بود واقعا خوب از آن فيلم هايي که توي آرامش خودش همه چيز را به هم مي ريزد تا آدمي خيلي هم از اميد دور نشود...بعد ديدنش به خودم گفتم زنده باد آغاز و البت اميد...

۱۳۸۱ بهمن ۱۳, یکشنبه

بازار در سیاهی شب کیف می کند

اين روز ها مي گذرد عين آن روزها که گذشت.و باز باران و باز باد.توي تنهايي هميشه همين چيز هاست که مي آيد و بعضي چيز ها هم هيچ وقت.اين روز ها مي گذرد تقويم ورق مي خورد با باد و توي همان برگ ها جا مي ماند آدم توي تنهايي هاي خودش.گم مي شود شده آن دورها خيلي چيز ها گيرم يکيش خودم باشم.
نامه هاي باد خوب بود.به يادمان مي آورد که"اين جا زندگي در شرايط سخت را تجربه مي کنيم"تا در مجالي بي رحمانه اندک شاد باشيم حتا اگر به توصيه فرامرز فيلم گوش نکنيم.توي پادگاني که دنياست سادگي همه چيز را به شادي معصومانه يي مي آميزد و تلخي غم انگيز همه ي آن چه نداريم را به بغض غمشاد اين جا و اکنون
.عنوان از یکی از شعرهای منوچهر شیبانی است

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes