۱۳۸۷ فروردین ۳۱, شنبه

بنفشه ها

بنفشه ها را فرستاده ام
که بدانی
این بهار هم
به تو
فکر می کنم

۲ نظر:

  1. آقا شهرام گل
    منتظر شعرهای قشنگت و همین طور نوشته های خواندنی ات هستم. قرار به تازگی است نه آهستگی.
    پیروز باشی

    پاسخحذف

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes