۱۳۸۷ دی ۸, یکشنبه

تدبير وزارت بهداشت برای کمبود اعتقاد دينی اطباء!

بعضی ها فکر می کنند با راه اندازی يک دفتر و دبيرخانه می توانند مشکلات شان را حل کنند.آن هم نه مشکل آسفالت و آب و گاز و مثلا اموری از اين دست که مشکل تفکر را.جالبه واقعا.
حالا اگر اين دبيرخانه را وزارت ارشاد يا علوم راه می انداخت،يه حرفی بود باز.وزارت بهداشت،رفته دبيرخانه دايمی ارتقاء تفکر دينی راه انداخته در قم! باور نمی کنيد اين جا را کليک کنيد.
بعد هم اعلام کردند که دبيرخانه دايمی ارتقاء تفکر دينی وزارت بهداشت در قم قرار است نيازهای هيات های علمی دانشگاه ها در زمينه های اعتقادی را بر طرف کند!

۱ نظر:

  1. ey ebrahim yazdee,doroste ke peer shodee,ama fekr meekonee sare salem be ghabr bebaree

    پاسخحذف

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes