۱۳۸۱ بهمن ۳, پنجشنبه

رویاهای ما

روياهاي ما همواره بذر با هم زيستن را مي پاشند اما دستان مان تنهايي درو مي کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes