۱۳۸۲ اردیبهشت ۷, یکشنبه

فردا

فردا دگر به‌ آب‌ نخواهم‌ گفت‌
رويم‌ سحر بشوي‌ و حياتم‌ ده
‌ گويم‌ كه‌ بسترم‌ همه‌ با خود بر
زين‌ صبح‌ بي‌ نشاط‌،نجاتم‌ ده‌
شايان‌ حامدي‌
...يکي سال ها پيش گفته بود روز هاي سياهي در پيش اند.در چنين روزهايی شعر شايان مي چسبد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes