۱۳۸۲ فروردین ۲۵, دوشنبه

تراژدی موزه ها در عراق

در دو روز گذشته‌ و به‌ دنبال‌ موج‌ غارت‌ عمومي‌ در عراق‌، خبرگزاري‌ها از غارت‌ موزه‌ ملي‌ بغداد خبر داده‌اند. گفته‌ مي‌شود دراين‌ غارت‌ كه‌ آن‌ را مي‌توان‌ بزرگترين‌ غارت‌ ميراث‌ فرهنگي‌ بشر در چند قرن‌ اخير نام‌ نهاد كليه‌ آثار باستاني‌ موجود در موزه‌ بغداد به‌ غارت‌ رفته‌ يا آسيب‌ اساسي‌ ديده‌اند. غارتگران‌ حتي‌ به‌ الواح‌ حمورابي‌ كه‌ نخستين‌ دست‌ نوشته‌هاي‌ بشري‌ را به‌ امروز رسانده‌اند، رحم‌ نكرده‌ و آنها را به‌ يغما برده‌اند. مي‌شود براين‌ فهرست‌، كتاب‌هاي‌ دستنويس‌ موزه‌ بغداد و آثار كهن‌ به‌ جا مانده‌ از نخستين‌ تمدن‌هاي‌ شرق‌ در موزه‌ موصل‌، كتابخانه‌ دانشگاه‌ مستنصريه‌ بغداد و آرشيو راديو و تلويزيون‌ عراق‌ را هم‌ افزود كه‌ در چند روز گذشته‌ به‌ غارت‌ رفته‌ است‌. حتي‌ برخي‌ گزارش‌ها از آن‌ حكايت‌ دارد كه‌ «باغ‌هاي‌ معلق‌» ‌ از جمله‌ عجايب‌ هفت‌گانه‌ جهان‌، آسيب‌ اساسي‌ ديده‌ است‌. تلخي‌ فاجعه‌ زماني‌ بيشتر مي‌شود كه‌ به‌ ياد آوريم‌ بين‌النهرين‌ گهواره‌ تمدن‌ بشري‌ بوده‌ و آنچه‌ از موزه‌هاي‌ بغداد و ديگر شهرهاي‌ عراق‌ غارت‌ شده‌ و مي‌شود نه‌ ميراث‌ يك‌ ديكتاتور كه‌ بقاياي‌ مادر همه‌ تمدن‌ها بوده‌ است‌. ميراثي‌ كه‌ هزاران‌ سال‌ ،گزند باد و باران‌ و جنگ‌ها و هجوم‌هاي‌ بي‌رحمانه‌ را تاب‌ آورده‌ بود تا پيام‌ كودكي‌ بشر را به‌ انسان‌ امروز برساند.مقامات‌ عراقي‌پيشتر اعلام‌ كرده‌ بودند كه‌ بسياري‌ از اموال‌ موزه‌ها را به‌ انبارها انتقال‌ داده‌اند، رييس‌ روابط‌ عمومي‌ ارتش‌ امريكا هم‌ گفته‌ بود، ترتيبي‌ داده‌ شده‌ كه‌ آثار باستاني‌،ميراث‌ فرهنگي‌ و اماكن‌ مقدس‌ در عراق‌ شناسايي‌ شود تا از هرگونه‌ آسيبي‌ به‌ آنها جلوگيري‌ شود. بسياري‌ از شخصيت‌هاي‌ فرهنگي‌ جهان‌، از جمله‌ دبيركل‌ يونسكو خواستار حفاظت‌ ويژه‌ از گنجينه‌ موزه‌ها و آثار باستاني‌ در جريان‌ جنگ‌ شدند. با اين‌ همه‌، خبرها فاجعه‌ بزرگ‌ را حكايت‌ مي‌كنند و عجبا كه‌ نيروهاي‌ ائتلاف‌ در عراق‌ برخي‌ مراكز چون‌ ساختمان‌ استخبارات‌ را مورد حفاظت‌ ويژه‌ قرار داده‌اند اما در مصون‌سازي‌ موزه‌ها و كتابخانه‌ها از غارت‌ عمومي‌ ناتوان‌ بوده‌اند.تراژدي‌ موزه‌ها در عراق‌ چون‌ لكه‌ ننگي‌ بر پيشاني‌ قرن‌ بيست‌ و يك‌ باقي‌ مي‌ماند همانطور كه‌ جنگ‌، ديكتاتوري‌ و 11 سپتامبر.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes