۱۳۸۲ شهریور ۲۸, جمعه

علی لاریجانی و گسترش معنویت!

مدت ها ست که دیگر تلویزیون نگاه نمی کنم.فکر کنم این شانس بزرگی است که لا اقل توی دو سال گذشته به دلیل شکل تازه زندگی از آن بهره مند شدم.ولی چند ساعت پیش یکی از ما سه نفر زد و تلویزیون را روشن کرد:یک مسابقه یی روی آنتن بود به نام خط رو خط که چیزی تو مایه های همان خر تو خر خودمان بود.جایزه نقدی هم داشت و تازه مجری محترم هی تکرار می کرد که یک تلفن یک پیکان صفر.ظاهرا علی لاریجانی و دوستانش به این نتیجه رسیده اند که با مسابقه های تو مایه خر تو خر که بیشتر به شانس و اقبال و این طور چیز ها متکی است و دست بالا کپی دست چندم بعضی برنامه های ماهواره یی به حساب می آید می تواند معنویت را گسترش دهد.ظاهرا از این مسابقه ها در تلویزیون هم کم نیست.با این حساب تا چندی دیگر با فوران معنویت در ایران مواجه خواهیم شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes