۱۳۸۱ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

ادبیات گرفتار

ادبيات هم اينجا گرفتار شده: آيت الله يزدي اين روزها در باره رمان و داستان دو بار اظهاراتي داشته که اول از همه بايد گفت منصفانه نبوده بگذريم که او هر از چندي روي يک چيزي دست مي گذارد البته احتمالا به پيشنهاد مشاوران و باقي قضايا که معمولا چند روز بعد هم صداي ديگران را در مي آورد.او از رمان ها و داستان هايي سخن گفته که فساد و فحشا را گسترش مي دهد.آيا کسي از کتاب خواندن فاسد مي شود ؟ آيا کسي به خودش زحمت مي دهد که يک کتاب چهار صد صفحه يي را بخواند تا مثلا دو تا از صحنه هاي مورد نظر حضرت آيت الله را بخواند آن هم به زمانه يي که به همت تدبر حاکمان فحشا از در و ديوار شهر بالا رفته؟ مثل اين که گاهي بايد به هوش بعضي ها حسادت کرد مگر نه؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes