۱۳۸۲ اردیبهشت ۱۵, دوشنبه

جایزه

اسماعيل خويي جايزه آزادي بيان هلمن ـ همت را به خاطر ممنوع بودن انتشار آثارش در ايران و مبارزه براي آزادي بدون هراس از مرگ دريافت کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes