۱۳۸۲ خرداد ۶, سه‌شنبه

TARGET:TEHRAN

از اين به بعدش همه چيز شتاب عجيبي مي گيرد:روزهاي پر حادثه سرنوشت ملتي را رغم خواهد زد که 150 سال براي آزادي و استقلال و عدالت خواب ها ديده و راه ها رفته.اگر همه چيز در اين جا عاقلانه و با نگاه به منافع ملي و ملت پيش برود ايران شايد به سوي تعبير رويايي پيش برود که همه ي تاريخ در دل داشته.و اگر نه اگر باز آزادي دريغ شود از ما اگر باز ماجراجوِيان قدرت طلب ترمز بريده در خيابان يک طرفه برانند اگر و اگر و اگرها مثل سيف العدل و باقي قضايا...آن وقت کنسرو دموکراسي مي تواند وعده يي براي گرسنگي تاريخي باشد که بوي گند استبداد از سر کولش بالا رفته.مردم ايران هيچ وقت این قدر به روياهاي تاريخي شان نزديک و دور نبوده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes