۱۳۸۲ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

اعتراف

قاتلان‌ محفلي‌ كرمان‌ در آخرين‌ جلسه‌ دادگاه‌ اعتراف‌ كردند به‌ سخنراني‌هاي‌ افراد خاصي‌ استناد مي‌كرده‌ و حكم‌ به‌ قتل‌ قربانيان‌ خود داده‌اند.
جعفر يزدي‌ وكيل‌ خانواده‌هاي‌ مقتولان‌ گفت‌: اين‌ افراد خودسر به‌ نام‌ مذهب‌ و دين‌ افراد بي‌گناه‌ را مي‌ربودند و به‌ قتل‌ مي‌رساندند در حالي‌ كه‌ در اعترافات‌شان‌ گفته‌اند هم‌ ارتباط‌ نامشروع‌ داشتند و هم‌ شرب‌ خمر مي‌كردند.
جعفريزدي‌ هم چنين در باره‌ قتل‌ جميله‌ يكي‌ ديگر از قربانيان‌ گفت‌: اين‌ دختر جوان‌ كرماني‌ در خانواده‌ متدين‌ و خوبي‌ زندگي‌ مي‌كرد. اما زماني‌ كه‌ حاضر به‌ همكاري‌ با قاتلان‌ نمي‌شود ،او را به‌ قتل‌ مي‌ رسانند. افراد باند گفته‌اند: « از جميله‌ خواسته‌ بوديم‌ كه‌ زنان‌ روسپي‌ را شناسايي‌ كند و به‌ ما خبر دهد تا آن‌ زنان‌ را به‌ قتل‌ برسانيم‌، اما جميله‌ نپذيرفت‌ و حاضر به‌ همكاري‌ با ما نشد به‌ همين‌ دليل‌ او را مفسد تشخيص داديم‌ و به‌ قتل‌ رسانديم‌».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes