۱۳۸۲ خرداد ۱, پنجشنبه

رييس جمهور به درد نخور

شش شهريور 81 خاتمي در کنفرانس مطبو عاتي اش از دو لايحه حرف زد که قرار بود بن بست سياسي ايران را بشکند.آن روز من مي خواستم از او درباره کور کردن چشم فتنه در ماجراي قتل ها بپرسم مي خواستم از او بپرسم که اگر چشم فتنه را کور کردي چرا به جاي آمران اصلي قتل ها ناصر زرافشان وکيل مقتولان امروز زنداني شده؟اما خاتمي گفت که بحث لوايح مهم تر است.او هم چنين گفت اگر این دو لايحه رد شود ديگر ريیس جمهور به درد نمي خورد.حالا آن دو لايحه توسط شوراي نگهبان رد شده.خاتمي امروز سکوتش را شکسته وگفت که رد دو لايحه را قبول ندارد و پشت راي مردم مي ايستد.شما فکر مي کنيد يک رييس جمهور به درد نخور براي راي مردم و با راي شان چه کار مي تواند بکند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes