۱۳۸۸ تیر ۲۵, پنجشنبه

چرا کودتاگران همسر و پسر سعید حجاریان را بازداشت کردند؟

وجیهه مرصوصی و محسن حجاریان همسر و پسر سعید حجاریان بازداشت شده اند.اگرچه گفته می شود وجیهه مرصوصی دوباره آزاد شده ولی از آزادی پسر حجاریان خبری نیست.پیشتر هم پسر سعید حجاریان بازداشت و بعد آزاد شد.
شاید برای خیلی ها این پرسش مطرح باشد کودتاگران از بازداشت همسر و پسر سعید حجاریان چه هدفی را دنبال می کنند؟ این پرسش به خصوص وقتی پر رنگ تر می شود که چند روز پیش پسر حجاریان را بازداشت کردند و چند ساعت بعد آزادش کردند.پس چرا کودتاگران هزینه چنین بازداشت یا بازداشت هایی را متقبل می شوند؟

توضیح چند نکته در این مورد شاید خیلی چیزها را روشن کند،ممکن است کودتاگران به یکی یا همه این موارد نظر داشته باشند:

یک.شکنجه روانی کثیف برای در هم شکستن حجاریان.امروز 26 تیر است،درست یک ماه پیش در چنین روزی سعید حجاریان بازداشت شد.بازداشت همسر و پسر حجاریان نشان می دهد که تلاش شبانه روزی(بخوانید شکنجه و بازجویی شبانه روزی) بازجویان و دستگاه اعتراف سازی در یک ماه گذشته برای شان حاصلی نداشته.
آنان فکر می کردند با بردن حجاریان نیمه جان و دیگر فعالان سیاسی،اجتماعی و روزنامه نگاران به اتاق معجزه در اندک زمانی آن ها را می شکنند و فیلم اش را از از رسانه ملی اما غصب شده پخش می کنند و فضا را در دست خواهند گرفت.
شک نکنید که بازداشت همسر و پسر حجاریان برای این است که دستگاه اعتراف سازی می خواهد روان حجاریان را به هم بریزد و در این راه ممکن است از سه روش استفاده کند؛یا از همسر و پسرش در اتاق بازجویی مجاور اتاق بازجویی حجاریان بازجویی کنند طوری که او صدای شان را بشنود.
یا در حین بازجویی در هرجای دیگری صدای شان را ضبط کنند و در بازداشتگاه طوری پخش کنند که به گوش حجاریان برسد.این ها همان شکنجه روانی کثیفی است که بارها در اتاق معجزه علیه بازداشت شدگان مورد استفاده قرار گرفته.
و در سومین حالت که در صورت تدام بازداشت پسر یا همسر حجاریان از آن استفاده می کنند،رو در رو کردن حجاریان با پسر یا همسر بازداشت شده اوست در حالتی که می تواند از کتک خوردن شروع شود تا به روش های کثیف در کثیفی که دستگاه اعتراف سازی به آن چنگ می زند.

دو.اعمال فشار و ایجاد وحشت در خانواده های بازداشت شدگان اخیر.در چند روز گذشته خانواده های بازداشت شدگان فعالیت های مشترکی را برای دفاع از همسران و فرزندان خود آغاز کردند.فعالیت هایی که در حال اوج گرفتن است و برگزاری کنفرانس خبری خانواده های بازداشت شدگان یکی از دستاوردهای مهم آن است.دستگاه اعتراف سازی با بازداشت همسر و پسر حجاریان این جوری هم خشم خود را به خانواده ها منتقل می کند و هم قصد دارد در خانواده بازداشت شدگان اخیر وحشت ایجاد کند.صاحبان اتاق معجزه برای اعتراف سازی به زمان نیاز دارند.فعالیت همسران و خانواده بازداشت شدگان و اعتراض به بازداشت ها زمان را برای آنان کوتاه می کند.

سه.انتقام.بی شک بازداشت سعید حجاریان بخشی از انتقامی است که یاران سعید امامی از حجاریان می گیرند.یادمان باشد که دوستان سعید امامی پیشتر نیز برای انتقام از حجاریان در قبال نقش او در افشای قتل های زنجیره ای حجاریان را ترور کردند و عامل ترور را هم خودشان « سعید عسکر» معرفی کردند.تا انتقام خون سعید امامی را با گلوله سعید عسکر از سعید حجاریان بگیرند.حجاریان در آن ترور نیمی از جانش را ازدست داد.برخی از دوستان سعید امامی که به شبیه سازی تاریخی علاقه دارند احتمالا قصد دارند انتقام بازداشت همسر سعید امامی را هم بگیرند.

سعید حجاریان آدم کمی نبوده در این سی سال گذشته.او دستکم در استقرار جمهوری اسلامی نقشی بسیار پر رنگ تر داشته تا بسیاری از این عوامل کودتای انتخاباتی 22 خرداد.وقتی با او چنین می کنند معلوم است که با دیگرانی که چنین سوابقی نداشته اند چه کرده اند و می کنند در این سی سال و این روزها.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes