۱۳۸۲ خرداد ۲۳, جمعه

...

یکی بود یکی نبود.یک وقت یکی سگی داشت که اون سگ منو دوست می داشت...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes