۱۳۸۲ تیر ۴, چهارشنبه

آقا نصرت

این روز ها
با هرکه دست می دهم
احساس می کنم
آنقدر دوست بوده ایم
که حالا
وقت خیانت است
نصرت رحمانی حالا احتمالا توی جهنم یا همان نزدیکی ها برای خودش صاحب مقام ومرتبه ای شده و به آرزوش رسیده.نصرت قلندری بود برای خودش.اهل دل وصفا.شعر هاش را زندگی نوشته بود نه خودش.و دمش گرم نصرت.امسال سه سال است که لگد به این زندگی زده و رفته جز مجتبا پورمحسن هیچ کس یادش نکرد یا لا اقل من ندیدم.دور دور بازار است که گرمی اش را از هیاهو و این طور چیز ها می گیرد.آقا نصرت شما ببخش.
آغاز انهدام‌ چنین‌ است‌
اینگونه‌ بود آغاز انقراض‌ سلسله‌ مردان
‌یاران
وقتی‌ صدای‌ حادثه‌ خوابید
بر سنگ‌ گور من‌ بنویسید:
یک‌ جنگجو که‌ نجنگید
اما ... شکست‌ خورد

۲ نظر:

  1. سلام ای دوست
    نصرت جهنمی نیست آقا شهرام

    پاسخحذف
  2. سلام ای دوست
    نصرت جهنمی نیست آقا شهرام

    پاسخحذف

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes