۱۳۸۱ آبان ۱۵, چهارشنبه

هیچ وقت

جهان تنها یک پنجره کوچک است برای دیدن کابوسی که مدام تکرار می شود:این که تنها خودت اضافه یی توش.
با این گرگ و میش
به صبح می رسم
به این یقین که هیچ وقت دوستم نداشته یی...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes