۱۳۸۱ آبان ۱۳, دوشنبه

قله

مبارزه هر قدر صعب
صعود را ادامه بده
شايد
قله تنها در يک قدمي تو باشد...
اين را با دست خودت برايم نوشتي وگفتي که از ديانا وست ليک است.حالا خيلي سخت شده.حتا ميتوانم ادعا کنم که توي اين مبارزه عدالت هم مرده.اما يقين دارم قله تنها در يک قدمي ماست...و يک عقاب پر ابهت هم آنجاست...همين و دلتنگي.وچشم هايي که عشق توش برق ميزند...من اين برق را ديده ام مي بينم...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes