۱۳۸۱ آذر ۲, شنبه

شب های بی ترانه

شب های بی ترانه نمانه نمانه/بی مهری زمانه نمانه نمانه...
گاهي آدم نمی تونه حرف دلش رو بنويسه.اين طور موقع ها بهتره خفه يا مودبانه ش سکوت...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes