۱۳۸۱ شهریور ۳۱, یکشنبه

برای تو ای یار

ژاک پره ور
برگردان:احمد شاملو

رفتم‌ راسته‌ پرنده‌ فروش‌ها و
پرنده‌هايي‌ خريدم‌ براي‌ تو اي‌ يار

رفتم‌ راسته‌ گل‌ فروش‌ها و
گل‌هايي‌ خريدم‌ براي‌ تو اي‌ يار

رفتم‌ راسته‌ آهنگرها و
زنجيرهايي‌ خريدم‌ زنجيرهاي‌ سنگين‌ براي‌ تو اي‌ يار

بعد
رفتم‌ راسته‌ برده‌فروش‌ها و
دنبال‌ تو گشتم‌
اما نيافتمت‌ اي‌ يار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes