۱۳۸۱ شهریور ۲۵, دوشنبه

روزنت‌ها و جدال‌ تازه‌ رسانه‌ي

يكم‌. در چند سال‌ اخير اينترنت‌، ابررسانه‌ جهاني‌، رفته‌ رفته‌ در ايران‌ جاي‌ خودش‌ را باز كرده‌ تا جايي‌ كه‌ اين‌روزها از دسترسي‌ دو ميليون‌ ايراني‌ به‌ آن‌ سخن‌ مي‌رود كه‌ احتمالا با رشد تصاعدي‌ در آينده‌يي‌ نه‌ چندان‌ دور دسترسي‌ به‌ آن‌ براي‌ تعداد بيشتري‌ فراهم‌ مي‌آيد. استقبال‌ ايراني‌ها از اينترنت‌ فعالان‌ حوزه‌هاي‌ مختلف‌ را به‌ استفاده‌ از آن‌ ترغيب‌ كرده‌ است‌.
دوم‌. وقتي‌ در دو سال‌ گذشته‌ قريب‌ به‌ هشتاد مطبوعه‌ از ادامه‌ فعاليت‌ بازماندند فعالان‌ سياسي‌ خيلي‌ زود به‌ فكر اينترنت‌ افتادند. اگرچه‌ سايت‌هاي‌ خبري‌- تحليلي‌ از مدتي‌ پيش‌ توسط‌ فعالان‌ سياسي‌ خارج‌ از كشور مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفت‌، اما در يك‌ سال‌ گذشته‌ چندين‌ روزنت‌ توسط‌ سياسيون‌ داخلي‌ به‌راه‌ افتاد. بيشتر اين‌ روزنت‌ها توسط‌ اصلاح‌ طلبان‌ اداره‌ مي‌شود. در چند ماه‌ گذشته‌ محافظه‌كاران‌ هم‌ بتدريج‌ به‌ راه‌ اندازي‌ روزنت‌ها رو آورده‌اند.
سوم‌. چند هفته‌ پيش‌ خبرهايي‌ شنيده‌ شد مبني‌ بر اينكه‌ يكي‌ از مسوولان‌ يك‌ رسانه‌ نزديك‌ به‌ محافظه‌كاران‌ خواستار برخورد با سايت‌هاي‌ ايراني‌ شده‌ است‌. اين‌ خبر با پيش‌ زمينه‌ تلاشي‌ كه‌ در برخي‌ نهادهاي‌ ديگر براي‌ ايجاد محدوديت‌ دسترسي‌ به‌ اينترنت‌ در ماه‌هاي‌ اخير در جريان‌ بوده‌، قابليت‌ انكار نداشت‌ اما موج‌ عملي‌ برخورد با سايت‌هاي‌ ايراني‌ زماني‌ جدي‌تر شد كه‌ يك‌ سايت‌ تازه‌ تاسيس‌ به‌ مديريت‌ حجاريان‌ از مدت‌ها پيش‌ به‌ روز نشده‌ است‌. توقف‌ در فعاليت‌ اين‌ روزنت‌ به‌ برخي‌ فشارها نسبت‌ داده‌ مي‌شود. چهارم‌. وقتي‌ دو سه‌ هفته‌ پيش‌ اعلام‌ شد كه‌ هكرهاي‌ چيني‌ توانسته‌اند سايت‌هاي‌ ايراني‌ را هك‌ كرده‌ و براي‌ چند ساعت‌ فعاليت‌شان‌ را متوقف‌ كنند، خيلي‌ها بروز جدال‌ رسانه‌يي‌ تازه‌ اصلاح‌طلبان‌ و محافظه‌كاران‌ را تاييد كردند.
پنجم‌. در هفته‌هاي‌ اخير چند روزنت‌ نزديك‌ به‌ محافظه‌كاران‌ آغاز به‌ فعاليت‌ كرده‌اند. اخبار و تحليل‌هاي‌ منتشره‌ در بعضي‌ از اين‌ سايت‌ها نشان‌ مي‌دهد بخشي‌ از محافظه‌كاران‌ افراطي‌ كه‌ پيشتر به‌ پرونده‌سازي‌هاي‌ مطبوعاتي‌ اقدام‌ مي‌كردند قصد دارند با استفاده‌ از اينترنت‌ علاوه‌ بر ادامه‌ فعاليت‌هايشان‌، بر اعتماد رسانه‌يي‌ مخاطبان‌ خدشه‌ وارد كنند.
ششم‌. جدال‌ رسانه‌يي‌ در ماه‌هاي‌ آينده‌ بر اينترنت‌ متمركز خواهد شد. اصلاح‌طلبان‌ در استفاده‌ بهينه‌ از آن‌ خواهند كوشيد و محافظه‌كاران‌ براي‌ ايجاد تخريب‌ و محدوديت‌ تلاش‌ خواهند كرد. پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ كه‌ آيا روزنت‌ها جايگزين‌ روزنامه‌ها خواهند شد به‌ زمان‌ زيادي‌ نياز ندارد.
هفتم‌. انتشار اخبار و تحليل‌هاي‌ مستند علاوه‌ بر استمرار اطلاع‌رساني‌ آزاد و شكل‌ دهي‌ افكار عمومي‌ مي‌تواند استفاده‌ نابه‌جا از روزنت‌ها را محدود و اعتمادسازي‌ را نسبت‌ به‌ چنين‌ رسانه‌هايي‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes