۱۳۸۱ مهر ۲, سه‌شنبه

کتیبه

یک وقت شاعری گفته است:
خرها و شاهان خواهند مرد
و انسان
خرها از گرسنگی
شاهان از تنهایی
و انسان از عشق...
شما چی فکر می کنید؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes