۱۳۸۱ مهر ۲, سه‌شنبه

کودتا

گاهی هم بد نیست شعری از خودم اینجا بنویسم اگر بخوانی...
کودتا
ژنرال ها عليه ژنرال ها
کودتا می کنند
سرتیپ ها و سرلشکر ها
عليه خودشان
شما
عليه يک سرباز کودتا کرده ايد
که هيچ ستاره يی روی شانه اش یا
توی اسمان نداشته
و ندارد
او مسلح نبود.نيست
و جز
يک دست لباس و يک جفت کفش
تنها
يک دل داشت
که شما ازش گرفته
و سرش کلاه گذاشته ايد.
۲۳ تير ۱۳۸۱

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes