۱۳۸۱ مهر ۵, جمعه

کتیبه دو

بعضی اوقات آدم طوری گير می کند که خودش هم نمی داند چرا. ما آدم ها موجودات عجيبی هستيم و عجيب تر سر نوشتی است که برای خودمان رقم ميزنيم:يکی پرواز ميکند يکی آواز مي خواند.
تو فکر مي کنی شاملو چرا نوشته:
ياديم و خاطره اکنون
دو پرنده
يادمان پروازی
و گلويی خاموش
يادمان آوازي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes