۱۳۸۱ مهر ۲۴, چهارشنبه

abandon

watch who you leav behind
نگاه کن چه کسی را پشت سر می گذاری...
این شعار تبلیغاتی فیلم "ترک گفتن" اولین اثر استفن گاگان است.و البته قرار نبود که از سینما هم بنویسم ولی گاهی آدم از بعضی چیز ها نمی تواند بگذرد یکیش همین شعار تبلیعاتی و گذشته یی که توی آینده ادامه می یابد....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes