۱۳۸۱ مهر ۱۱, پنجشنبه

در زندگی زخم هایی هست...

پنج شنبه ها همیشه دل گیرند به خصوص این روزها که گمت کرده ام.این وبلاگ هم شده دل مشغولی این روزهای سياه .به قول گلشيری؛ اول اين که ما رويا داريم.چيزهای زيبا در ذهنمان داريم وقتی بخش های زيباي مان را بکشند يا خودمان بکشيم بعدش تبديل می شويم به خنزر پنزری...شما هر چيزی را که بکشيد دو باره سر بلند می کند. ما داريم همين کار را می کنيم. کمر به قتل روياهامان بسته ايم و زخم هايی را می سازيم که تمام عمر خوره روح مان خواهد بود.شايد پنج شنبه ها برای همين است که دل گيرند...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes