۱۳۸۱ مهر ۲۰, شنبه

تو

از کار روزانه خسته ام و باز از یادت نمی کاهم به قول نیما ترا من چشم در راهم و باقی قضایا.
و به قول جلالی :
دعوای من و جهان
به پایان خود رسیده است
از ما دو تن آنکه میماند
جهان است...
و البته تو.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes