۱۳۸۱ مهر ۲۲, دوشنبه

بازنده

تو فکر مي کنی آخر کار چی می شه.اين آقايون سر عقل ميان؟من بعيد می دونم.قدرت و سرمايه اون ها رو کور کرده.بازی قدرت تنها بازنده اش مردمن.تو غیر اين فکر می کني؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes