۱۳۸۱ مهر ۱۸, پنجشنبه

صفا

الان شب است و اتفاقا دلم خيلی گرفته بود که اسدالله امرايی يک سری هم به من زده و اتفاقا چه خوشحال شدم و برای اين که همه از اين شادی بهره ببريم حالا او برای شما می نويسد:
من نمي دانم چرا هر کی من را می بيند ياد جمله سازی می افتد.هميشه به ياد برشت مي افتم که مي گويد صفای قلبی خود را بعد از تلاش فراوان به ديگران ثابت می کنيم اما صفای ساختگی ديگران را خيلی زود می پذيريم. اسدالله امرايی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes