۱۳۸۱ مهر ۲۷, شنبه

بهترين ها

در این سالهای تنهایی ادبیات انتخاب بهترین ها حتما کار بزرگی است.این هم حاصل زحمت منتقدان مطبوعات:اسامي كانديداهاي منتقدان و نويسندگان مطبوعاتي سرانجام اعلام شد.در سومين دوره از انتخاب منتقدان و نويسندگان مطبوعاتي سه رمان و سه مجموعه قصه به شرح زير اعلام شد:رمان ها :بانوي ليل محمد بهار لو- چراغ ها را من خاموش مي كنم .ويا پيرزاد – همنوايي شبانه اركستر چوبي رضا قاسمي مجموعه قصه ها: شكار شبانه صمد طاهري – لالايي ليلي حسن بني عامري – احتمال پرسه و شوخي يعقوب يادعليدر بخش داستان بلند امسال اثري به مرحله فينال راه نيافت.در مقايسه با اسامي پكا و بنياد گلشيري دو كتاب بانوي ليل و احتمال پرسه و شوخي تنها در اين ليست قرار دارد.هيس محمد رضا كاتب و شهري كه زير درختان سدر مرد از برندگان دوره هاي قبل از استقبال خوبي برخوردار شد و به چاپ هاي مكرر رسيد.طلسم – چراغ ها را من خاموش مي كنم – تهران شهر بي آسمان سه رمان مرحله نهايي پكا است . قرار است روز يكشنبه رمان نهايي اعلام شود.به اين ترتيب سه ناشر مطرح به مرحله نهايي را يافتند.واقعا چه كسي فكر مي كرد چهلتن با تهران شهر بي آسمان به اين مرحله راه يابد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes