۱۳۸۱ مهر ۲۳, سه‌شنبه

کتاب

امروز خانم کهریزی که شاعر ست آمد روزنامه.گویا جمعه گذشته روبه روی دانشگاه تهران خواسته بود کتاب شعرش را عرضه کند که لباس شخصی ها ضمن توهین و لگد کوب کردن کتاب هایش او را تحویل نیروی انتظامی داده اند.البته این که می گم جمعه فکر نکن صبح جمعه بوده.ساعت چهار بعد از ظهر به بعد.تا ساعت یک شب هم همان جا نگهش داشتن وچند روز هم دادگاه و از این طور قضایا.یادتان باشه که نه کتاب بنویسید و نه کتاب بخوانید و نه ...روزگار جالبیه و از من می پرسی جالب تر هم میشه.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes